วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่8

การวางโครงสร้างไดอะแกรมการทำงาน
- Group4 Love World - สมาชิก
- Preproduct. ion
- Production
- Post-production

1 เขียนเรื่องโดย......
2 ทำStory
3 ออกแบบฉากตามเนื้อเรื่องโดย....
4 ออกแบบตัวละครโดย....

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 7

   สอนการดาว์โหลดไฟล์เสียงจากhttp://www.freesfx.co.uk/ ซึ่งในเว็บมีเสียงต่างๆให้เราดาว์นโหลดได้มากมาย และสามารถเลือกเสียงต่างๆตามที่เราต้องการ สามารถระบุได้ว่าเราต้องการเสียงอะไรแล้วเลือกฟังได้เลย ไฟล์เสียงต่างๆสามารถนำไปใช้กับการทำงานต่างๆในรายวิชา ถือว่าเป็นเว็บที่น่าสนใจอีกหนึ่งเว็บในการทำงาน
หน้าตาของโปรแกรมสามารถเลือกและดาว์นโหลด


วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาหืที่ 6

บอกข่าว: ออกแบบมาสคอตงาน"การนำเสนอผลงานทางวิจัย" (Thailand Research Expo 2012)

งาน Adobe ได้กลุ่มที่ 4 "Love Story"
  - สมาชิกทั้ง 4 คน ได้ออกไปนำเสนอ Story board ต่ออาจาร์ยผุ้สอน
  - ส่ง Story board
ต้องแสดงความต้องการที่จะเสนอให้มากกว่าเดิม และให้ใช้สื่อให้เป็นสากล ให้แจกแจงในด้านความรักต่างๆในสากล

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่3

สัปดาห์ที่3 Animation Design
   -ให้ทำเอกสารใน Doc ทำในไฟล์งานเอกสาร
   - การฝังแบนเนอร์ลงในบล็อค
   -สอนในการทำแบนเนอร์ต่างๆให้ศึกษาการทำแบนเนอร์มากขึ้น
   -แจงข้อมูลต่างๆในการทำ3ส.เริ่มจาก ส.สืบค้น/หาโจทย์?
   -สร้างบล็อค มีขั้นตอน....ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ต้องมีส่วนประ    กอบอื่นๆอะไรบ้าง
   -เตรียม...ภาพ ข้อความ 
   -เสียง
   -ผลงานfx
   -นำเสนอ Storyboard


-อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวใน Photoshop 
  สอนการทำกราฟิก สอนการเพิ่มสี PAL/NTSC DV


-แนะนำโปรแกรมที่ใช้ทำภาพเคลื่อนไหว Pivot Stickfigure Animation , Crazy talk


งานกลุ่ม (ส่งภายในเดือนมกราคม)
Adobo Design Achievement Award
http://www.adobeawards.com/us/


- เริ่มต้นจากการลองทำ Storyboard

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 2

เข้าเว็บไซค์ http://www.screencast-o-matic.com/

 เป็นโปรแกรมที่ใช้บันทึกเสียงออนไลน์ เพื่อนำไปใช้กับการนำเสนอผลงานของตัวเอง และสามารถนำเสนอใน youtube หรือ จัดเก็บในเครื่องของตนเอง ทำแบบทดสอบของรายวิชา